Witamy


Norma ISO 9004:2000

Norma ISO 9004:2000 zawiera wytyczne, dotyczące doskonalenia zarówno systemu zarządzania jakością, jak również doskonalenia całej organizacji. Uwzględniono w niej zarówno skuteczność, jak i efektywność systemu zarządzania jakością. Celem normy jest zadowolenie nie tylko klientów organizacji, ale również innych stron zainteresowanych, np. pracowników organizacji, właścicieli, dostawców, społeczeństwa. Podano w niej koncepcje, sugestie i zalecenia, których zastosowanie zależy od organizacji i od tego, czy są one dla niej przydatne i odpowiednie do wdrożenia. Zastosowanie strategii przedstawionej w normie ma prowadzić do doskonalenia systemu zarządzania jakością, co z kolei jest motorem doskonalenia wyników działalności całej organizacji.

ISO 9004:2000 jest normą o charakterze wytycznych i nie zawiera wymagań, nie jest przeznaczona do celów certyfikacji, nie stanowi wytycznych do wdrożenia ISO 9001, zawiera wytyczne do doskonalenia zarówno systemu zarządzania jakością, jak i całej organizacji, skupia się na doskonaleniu wszystkich procesów w organizacji, dotyczy doskonalenia zarówno skuteczności jak i efektywności, ma na celu osiągnięcie zadowolenia wszystkich zainteresowanych stron, wychodzi ponad wymagania ISO 9001 w kierunku doskonałości organizacji, podaje wytyczne do samooceny organizacji (załącznik A), podaje wytyczne do ciągłego doskonalenia organizacji (załącznik B).

ISO 9004 jest zalecana dla tych organizacji, które chcą wyjść ponad wymagania ISO 9001 w kierunku ciągłego doskonalenia funkcjonowania organizacji, w tym jej efektywności.

ISO 9004:2000 zastępuje normę ISO 9004-1:1994.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo