Witamy


IFS - INTERNATIONAL FOOD STANDARD

IFS jest standardem żywności opracowanym w 2002 roku przez niemiecki handel detaliczny z inicjatywy METRO AG przy współpracy międzynarodowych związków handlu detalicznego. Podstawową korzyścią wynikającą z przeprowadzenia certyfikacji według IFS jest poprawa jakości i bezpieczeństwa produktów. W praktyce oznacza to możliwość sprzedaży swoich towarów bez konieczności poddawania dostawcy osobnym auditom.

IFS obejmuje system zapewnienia jakości zdrowotnej według zasad HACCP i wymagań GMP/GHP oraz system zarządzania jakością wg ISO 9001:2000. Podstawową korzyścią wynikającą z wdrożenia IFS jest poprawa jakości i bezpieczeństwa produktów. Bardzo ważnym aspektem jest również uniknięcie wielokrotnych auditów przeprowadzanych przez różnych odbiorców na koszt producenta. Oznacza to w praktyce akceptację certyfikatu IFS przez wszystkich odbiorców produktów żywnościowych bez konieczności poddawania dostawcy osobnym auditom.

IFS to wymierne korzyści dla firm branży spożywczej współpracujących z sieciami handlowymi.

Standard IFS , oparty na konstrukcji normy ISO 9000:2000, składa się z czterech zasadniczych części.
  • Część pierwsza - protokół serwisu.
  • Część druga - katalog wymagań: żądania co do systemu zarządzania jakością, odpowiedzialność kierownictwa, zarządzanie zasobami, procesy produkcyjne, pomiary, analiza, doskonalenie.
  • Część trzecia - wymagania w stosunku do Instytutu kontrolującego.
  • Część czwarta - raport IFS.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo