Witamy


HACCP

Skrót HACCP pochodzi od określenia w języku angielskim (Hazzard Analysis and Critical Control Points), które tłumaczy się jako Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli.

HACCP jest systemem kontroli wewnętrznej mającym zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcji żywności, dotyczy również dystrybucji oraz innych form obrotu żywnością.

Jest systemem zarządzania jakością zdrowotną i służy zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Określa on ogólne zasady higieny, których należy przestrzegać w czasie przygotowywania, przetwarzania, produkcji, pakowania, magazynowania, transportu, dystrybucji oraz sprzedaży środków spożywczych.

System HACCP jest uznawany za najskuteczniejsze narzędzie pozwalające zagwarantować, że żywność nie ulegnie skażeniu lub zanieczyszczeniu i będzie bezpieczna dla konsumenta. Umożliwia przewidywanie zagrożeń, ocenę ryzyka oraz pomaga wyeliminować produkty niebezpieczne i nie spełniające norm jakościowych. Jest, więc systemem prewencyjnym.
© 2004 www.saw.pl szkolenia, audyty, wdrożenia systemów: HACCP, ISO, GMP/GHP, IFS
Noclegi we Władysławowie - kwatery Władysławowo